Brogue разработчики

  • Главные разработчики Brogue
  • Все о команде разработки Brogue