Shin Megami Tensei разработчики

  • Главные разработчики Shin Megami Tensei
  • Все о команде разработки Shin Megami Tensei