Contra (1987) разработчики

  • Главные разработчики Contra (1987)
  • Все о команде разработки Contra (1987)